5 feb. 2014

Nog 42 dagen: Girlpower in de raadszaal.

Geflankeerd door Nel Schuts en Suzanne de Zoeten was ik er getuige van dat deze twee bijtertjes wethouder Daandels het vuur aan de schenen legden. Zowel bij het bestemmingsplan Hof van Esteren als bij de Hoogwaterdiscussie lieten ze de wethouder peentjes zweten. 

Ook de insprekers over het project dat gedoemd is te mislukken, Snippergroen van externen, kregen vragen van hen. Via de agendacommissie, volgende week donderdag,  willen we een uitspraak van de raad over de voortgang van dit project dat op een bijeenkomst in Gassel zwaar onder vuur kwam te liggen. Stoppen heeft onze voorkeur. Wethouder Daandels verdient hiervoor een gele kaart! Hij is de verantwoordelijke bestuurder achter dit project. 

De teksten van zes inspreker volgen later als ik de digitale bestanden heb.

Het Hof van Esteren leverde 4 inspraakreacties op.

Het Snippergroen werd door twee insprekers bediscussieerd.

Keerpunt 2010 kandidaat voor de raad, Hennie Bongers, gaf zijn visie in een helder betoog. Hans Satter wordt een bekende verschijning achter het spreekgestoelte  in de raadszaal en zei rake woorden. 

Geen opmerkingen: