8 feb. 2014

Nog 40 dagen: openbaar fractieoverleg i.v.m. laatste raadsvergadering..


E-mailadres

Leden en belangstellenden zijn op maandag 17 februari om 19.30 uur weer welkom bij de openbare fractievergadering van Keerpunt 2010 in het stadhuis van Grave. 

Besproken worden de agendapunten voor de raadsvergadering van 18 februari, met onder meer:

 •  Bestemmingsplan Hof van Esteren
 •  Evaluatie Parkeerbeleidsplan 2010-2015
 •  Camperplaatsen
 •  Erfgoedplan 'Erfgoed voor het voetlicht'. 

Verder wordt er nog gesproken over:

 •  Ons initiatiefvoorstel over het groenstrokenproject
 •  Bijenmotie van Keerpunt 2010, fractie Frank Stoffer en VPGrave.

Ook praten we nog over o.a: 
 • STAVAZA uitzettingen AZC; toestand Armeens meisje Gayane.
 • STAVAZA lopende juridische zaken; o.a. Wisseveld en Scheepswerf.
 • Stemwijzer Arena; mooi initiatief.
 • Wat verder ter tafel komt!
 • Ook zal de verkiezingscampagne beslist ter sprake komen. 
 • Rondvraag


Geen opmerkingen: