18 feb. 2014

Nog 29 dagen: nog meer informatie over Delta Maasplannen dankzij vragen Nel Schuts en Suzanne de Zoeten.

De sluizen in de Raam van het Stoomgemaal

Grave ligt, als de plannen zo doorgaan, ingeklemd tussen twee retentiegebieden. Rond Keent en vanaf Grave richting Gassel zijn de twee gebieden gepland.

Deltaprogramma

Ik heb twee documenten over de plannen op internet gevonden, waarvan ik er één heb bijgesloten en één met de volgende link gevonden kan worden:https://deltaprogramma.pleio.nl/file/download/24137782 waarin de plannen voor Grave en eigenlijk de onmogelijkheid om met name de twee retentiegebieden met dijken op Maasdijkhoogte  landschappelijk goed in te passen helder verwoord staan. 

Mijn verzoek is om deze documenten ook voor de andere raadsleden digitaal beschikbaar te stellen.

Mijn vragen over het voorstel van het college zijn:
  • Waarom is het college van mening dat de aanleg van retentiegebieden met dijken op Maasdijkhoogte landschappelijk voor Grave acceptabel worden geacht?
  • Hoeveel bedraagt de verhoging van de Hogendijk in Gassel om deze dijk op Maasdijkhoogte te brengen (inclusief de voorgenomen algemene ophoging met 40 cm)? (Volgens mij zou hier met behulp van hoogtekaarten eenvoudig een antwoord op te geven moeten kunnen zijn).
  •  Wat betekent de algemene ophoging met 40 cm van alle Maasdijken voor de kades in Grave (kun je hier dan nog steeds overheen kijken?).
Suzanne de Zoeten

Dankzij vragen van Nel Schutsbeschikken we nu ook fatsoenlijke kaarten waarop duidelijk te zien is hoe ingrijpend de voorstellen zijn. We verbazen ons er over dat de informatie naar de inwoners nooit heeft plaatsgevonden. Zo creëer je alleen maar argwaan. Dat het college twee jaar lang Maasbijeenkomsten over de problematiek die op Grave afkomt niet heeft bijgewoond toont overduidelijk aan dat er geen interesse was.

Vanavond na het inspreken van Leo de Vreede kunt U zijn inbreng op dit weblog meteen teruglezen. Ook de inbreng van Henri Jansen treft U meteen aan.

Geen opmerkingen: