12 feb. 2014

Nog 31 dagen: Frank Stoffer schrijft.Opgravingen op de Bons
Suggestie

Sloop gebouw X!

In 2011 heeft Frank Stoffer een initiatiefvoorstel ingediend om gebouw X op te knappen en het een nieuwe functie te geven als bedrijfsverzamelgebouw. Gebouw X is de verwaarloosde en vernielde voormalige stallinggarage voor defensiematerieel op bedrijventerrein De Bons. Kleine, startende ondernemers hebben vaak weinig geld voor het huren van een pand en hebben doorgaans ook geen behoefte aan een groot pand. In gebouw X zou die mogelijkheid ‘op maat’ kunnen worden aangeboden.
Gebouw X zou hiermee een passende functie hebben kunnen krijgen maar het college wees het initiatief af, onder het mom dat het gebouw gesloopt zou gaan worden. De coalitie, de VVD voorop, stemde in met deze visie van het college. 

Inmiddels zijn we al weer drie jaar verder en gebouw X staat er nog altijd, uiteraard in  een nog slechtere staat. Vandalen en de tand des tijds hebben ervoor gezorgd dat het pand nu mede het gezicht bepaalt van De Bons, waar de overige bedrijven hun best hebben gedaan om zichzelf netjes en aantrekkelijk te presenteren.


Graag wil de Fractie Frank Stoffer weten van het college waarom dit gebouw na drie jaar nog niet gesloopt is? Frank Stoffer hoopt dat de verloedering op het bedrijventerrein de Bons nog voor de zomer wordt aangepakt!


Geen opmerkingen: