21 feb. 2014

Nog 26 dagen: Hester schrijft.


Geachte raadsleden, leden van het college van B&W en bestuursleden van Wijk- en Dorpsraden;
  Het onderstaande bericht (op de website van Jacques Leurs van vandaag) is volkomen onjuist en geeft de omgekeerde wereld weer;  Keerpunt 2010 neemt de toegeworpen handschoen van Hester Kruizinga op. 


We halen de Krachttoerbus naar Grave.
Zo schrijft Leurs vandaag. Fractievoorzitter Jacques Leurs kwam tijdens de raadsvergadering op de 18e naar mij toe op de publieke tribune en liet mij een artikel lezen in het tijdschrift van VNG over die ‘Krachttoerbus’ van de VNG. Hij vroeg mij om het goed te lezen want “het zou iets voor ons kunnen zijn”. Het was zijn initiatief, ‘zijn handschoen’ zo u wilt. Ik heb dat gaande de raadsvergadering tussen neus en lippen door nog oppervlakkig gelezen en ik heb er verder geen enkel oordeel over gegeven. Er zijn nl. voors en tegens die “bus”en het heeft nogal wat voeten in de aarde qua tijd/geld en organisatie. Niet iets om even binnen 5 minuten tijdens het volgen van een raadsvergadering over te beslissen. Niets, maar dan ook niets heb ik Jacques Leurs meegedeeld en hem alleen het tijdschrift op zijn nadrukkelijke verzoek teruggegeven aan het einde van de raadsvergadering . Na een wandeling thuisgekomen, bedacht ik dat het niet correct of verstandig zou zijn, mij /ons/of een wijkraad, te lenen voor zo’n actie van 1 politieke partij en dat ik het de andere fracties en wijkraden wilde voorleggen en dat deed ik ook de volgende dag om te beginnen naar LPG tijdens een goed telefoongesprek met Anja Henisch waarbij ook allerlei andere zaken aan de orde kwamen. Ja, het kan, zo’n actie met een bus van de VNG, en als het niet kan, begrijp ik het ook, er is eigenlijk geen tijd meer zo voor de 19e maart en het is ook niet bepaald effectief denk ik. Later wellicht. Vanmiddag controleerde ik (zoals gewoonlijk) even de website van Jacques Leurs en las daar tot mijn verbazing dat ik “hem een handschoen zou hebben toegeworpen??????” Het omgekeerde was het geval; Leurs wierp de handschoen naar mij tijdens de raadsvergadering op de 18e februari en ik heb deze beslist niet opgepakt!  Wijkraden zijn er niet voor en lenen zich niet om te worden misbruikt voor politieke doeleinden. Razend kan ik hier om worden. Werden we eerder deze week misbruikt door VPG met de Binnenhofmuur bekladden en tot ‘Klaagmuur’ verklaren (want er wonen nog Joodse mensen in Grave?) en de idee van het burgerinitiatief van de Wijkraad Binnenstad gewoon te ‘stelen’, nu doet Keerpunt het voorkomen alsof ‘Kruizinga’ (gelukkig noemt hij niet hier de Wijkraad – of wordt dat juist zijn valkuil?) hem een ‘handschoen toewierp’ inzake een soort ‘promotiebus’van de VNG. Terwijl NOTA BENE Leurs zelf leurde met het tijdschrift van de VNG in de raadszaal. Ik weet dat er belangrijker zaken te doen zijn voor ons allemaal. Toch moet dit even helder gemaakt worden naar alle fracties en het college; Is er iemand die deze bus wil charteren?  Prima, we werken mee, maar dan graag wel met alle fracties en alle wijk- en dorpsraden en in overleg. Is er iemand die een idee wil stelen van een wijkraad? Of goede sier wil maken met een wijkraad? Of een burgerinitiatief van een wijkraad wil kleineren? Bij deze de belofte dat wij (wijk- en dorpsraden) gezamenlijk onmiddellijk commentaar zullen leveren in de publiciteit voor de 19e maart. Lik-op-stuk-beleid of men gelijke munt betalen noemt men dat. Ik zal vanavond nog een mailbericht met ongeveer een gelijkluidende inhoud sturen aan Jacques Leurs met het verzoek een correctie te plaatsen  op zijn website. Leurs kennende zal hij dat ruiterlijk doen. Met de oprechte wens om goed samen te werken, en met de ervaring dat veel individuele fractieleden ook die wens geuit hebben, verzoek ik u geachte kandidaten,  ‘elkaar tot de orde te roepen tijdens de verkiezingsstrijd’. 


Hester Kruizinga

P.S.  Jammer dat Hester er nu anders over denkt dan dinsdagavond.

Vandaag toch de vraag bij het VNG neergelegd om de Krachttoerbus naar Grave te laten komen. Het heeft niets met de verkiezingen te maken enz.

Ik zal de besturen van de  wijk- en dorpsraden zelf benaderen of zij de komst van de Krachttoerbus zien zitten. Dit project wordt mogelijk gemaakt door VNG, KING, BZK en ander partners. Het lijkt me een uitgelezen kans om kennis van elders te vergaren over wat een wijk- of dorpsraad in de huidige tijd kan zijn. 

De bus toert naar gemeenten om:
  • de kloof te overbruggen tussen gemeente en burgers (Schiedam)
  • op zoek te gaan naar de passie van de gemeenschap (Vlaardingen)
  • met Hengelo en 14 gemeenten na te denken over Eigen Kracht
  • een beter afstemming tussen bestaande initiatieven (Nuenen)
  • na te denken over de volgende generatie burgerinitiatieven (Den Haag)

Geen opmerkingen: