26 feb. 2014

Nog 20 dagen: verontrustende cijfers over stijgende werkeloosheid en dalend inkomen in Gemeente Grave.

Bij het sluiten van de Graafsche Scheepswerf voorspelden
wij al deze forse toename

De laatste dagen bereiken ons, uit diverse verschillende bronnen, verontruste berichten dat er twee zaken op de Gemeente afkomen die ons zorgen moeten baren. 

 • 1. De werkeloosheid in Grave loopt forser op dan elders.
 • 2. Het gemiddelde besteedbaar inkomen van Graafse inwoners blijft 4 tot 10 procent achter bij andere gemeenten in de omtrek.
Waar is de Graafse vertegenwoordiger?

Toevallig kwam kreeg ik een vandaag een nieuwsbrief onder ogen van Brabant Noord Oost+. 

Bij de ondertekening van een Agri Food convenant tussen o.a. 20 gemeenten in Noord Oost Brabant was een foto geplaatst waar op ik geen enkele Graafse bestuurder kon ontdekken. Om uit deze nieuwe pot met geld middelen te krijgen moet je wel je gezicht laten zien. We zijn anders alleen maar betalers.


Mijn oog viel op deze 10 geboden :


 1. Bedrijfsleven moet voorop en centraal staan
 2. Voorkom belangenstrijd tussen bedrijfsleven en gemeenten
 3. Voorkom belangenstrijd tussen gemeenten onderling; elkaar vertrouwen is cruciaal!
 4. Heb aandacht voor de “afrekencriteria” van partners
 5. Voeg de daad bij het woord!
 6. Leer van activiteiten die al liepen en lopen!
 7. Eis manoeuvreerruimte van de nationale overheid
 8. Richt je op speerpuntsectoren en neem het MKB mee
 9. Strategisch en lange termijn handelen moet voorop staan.
 10. zorg voor boegbeelden uit het bedrijfsleven.
Heeft Grave invloed in deze club die afspraken maakt die invloed hebben op de Graafse arbeidsmarkt?

Bij de drie transities kan de Gemeente ook weer een belangrijke rol gaan spelen om mensen aan het werk te krijgen. Zijn we voor die rol wel voorbereid? Ik heb mijn grote twijfels als ik nu berichten hoor over het functioneren van de nieuwe organisatie. Het credo is bij veel mensen. "Ik heb een nieuwe functie. Bevragen op het werk uit het verleden is er niet bij!"

Geen opmerkingen: