26 feb. 2014

Nog 20 dagen: knip in project (Snip)pergroen.

Nel Schuts en Frank Stoffer aan de vergadertafel
(Snip)pergroen

Als voormalige bakker van  Echte Bakker de Snip heb ik me veroorloofd om een woordgrapje uit te halen in de kop van dit artikel.

Een luid applaus steeg op van de publieke tribune toen de raad unaniem voor de motie van Lijst Frank Stoffer en Keerpunt 2010 stemde. Dit was de laatste politieke daad van deze raad. 

In de motie schreven we het volgende:

  • dat de uitvoering van het project Snippergroen, waartoe in mei 2013 door het college is besloten, tot veel onrust, commotie en frustratie leidt;
  • dat het geplande interpellatiedebat door onvoorziene omstandigheden is geannuleerd;
  • dat het interpellatiedebat eerst in april a.s. kan plaats vinden;
  • dat we daarom pleiten voor onderbreking van de uitvoering van het project;
  • dat het de juiste weg is om volgende week in de gemeentelijke berichtgeving te publiceren;
  • dat het project wordt opgeschort en de bewoners die al brieven hebben ontvangen - daarover schriftlijk worden ingelicht.
En gaan over tot de orde van de dag.

Mevr. Nel Schuts heeft zich prima in dit dossier vastgebeten en als een terriër  verdedigd.


De raad voor de laatste keer in deze samenstelling

Graafse raad steekt stokje voor project Snippergroen


E-mailadres


Motie unaniem aangenomen


GRAVE - De Graafse gemeenteraad heeft dinsdagavond een stokje gestoken voor het controversiële project Snippergroen. Tot ontsteltenis van het Graafse college van B en W werd een motie van de fractie Keerpunt 2010 en de lijst Frank Stoffer om het project stop te zetten, unaniem aangenomen.

Op initiatief van Keerpunt 2010  stond vorige week al een interpellatiedebat over het project Snippergroen op de agenda. 

Omdat de vergadering uitliep, kwam de kwestie toen echter niet aan bod. Omdat verantwoordelijk wethouder Daandels dinsdagavond vanwege familieomstandigheden niet aanwezig kon zijn op de raadsvergadering, wilde het college het debat opnieuw uitstellen.

Dit omdat de andere collegeleden "geen tijd hadden om het onderwerp voor te bereiden". Nel Schuts van Keerpunt 2010 nam hier geen genoegen mee en gaf aan toch het een en ander over het onderwerp te willen zeggen en dat het dus op de agenda moest blijven. Burgemeester Roolvink deed vervolgens een even doorzichtige als zwakke poging om het onderwerp alsnog van de agenda te krijgen. 

"Als Keerpunt 2010  dit onderwerp zo belangrijk vindt dan had de partij het de week daarvoor bij de vaststelling van de agenda naar voren moeten halen.

"Ik ben geen helderziende en kon niet voorzien dat Daandels verhinderd zou zijn", diende Schuts de burgervader van repliek. Bovendien gaf zij aan niet onder de indruk te zijn van de 'smoes' dat een van de andere collegeleden dit onderwerp niet kon overnemen. "Zo’n ingewikkeld dossier is het niet en je mag toch aannemen dat het college al de week daarvoor de agenda gezamenlijk heeft voorbereid."

Hilariteit

Vervolgens verwees de burgemeester naar wethouder Adams (foto). Die stelde dat "het project naar tevredenheid verliep en er geen echte problemen waren." Dit leidde tot grote hilariteit op de publieke tribune

De voltallige raad vond dat het onderwerp nu besproken kon worden en alle raadsleden gaven aan dat er veel onrust en ongenoegen was over de uitvoering van het project. "Het project moet worden stopgezet en er moet in april maar eens met de wethouder over gesproken worden", stelde de raad.

Adams vond dat als de raad dat wilde er dan een motie moest komen. Een schorsing volgde en binnen tien minuten lag er een motie op tafel:

 'Het project mag op deze wijze niet verder worden uitgevoerd, de gemeente dient dat in de gemeenteberichten bekend te maken en de bewoners die al gemaand zijn om te kopen dienen in een persoonlijke brief op de hoogte te worden gebracht van het stopzetten van het project'.

Tot ontsteltenis van het college werd de motie, die op initiatief van Keerpunt 2010 en de lijst Frank Stoffer door alle fracties werd gesteund , unaniem aangenomen.

Snippergroen

In mei 2013 besluit de gemeente Grave het gebruik van stroken gemeentelijk groen door bewoners te gaan reguleren. In de dorpen Velp en Escharen wordt destijds gestart met het pilotproject Snippergroen om deze stroken uit te geven aan bewoners. De stroken grond, grenzend aan de tuin van bewoners, biedt de gemeente voor 70 euro per vierkante meter te koop aan, zodat de bewoners hiermee hun perceel kunnen vergroten. Het project stuit op veel weerstand, omdat bewoners zich het mes op de keel voelen gezet. Wie niet koopt dient het in gebruik hebbende stukje grond vrijwel onmiddellijk te ontmantelen. Bron: de ARENA website

Geen opmerkingen: