25 feb. 2014

Dag 22: motie samenwerking met St.Anthonis.

Motie
Keerpunt 2010
Raadsver

gadering18 en 25 februari 2014 
(schorsing van de raad op 18 februari)


Onderwerp: motie niet aan de orde van de dag m.b.t. het verzoek van St. Anthonis om eventueel te gaan samenwerken met Cuijk, Grave en Mill en St. Hubert.


De ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Grave

Vanuit de krant ( Gelderlander) vernomen wij dat de colleges van Cuijk, Grave en Mill en St. Hubert besloten hebben om een verzoek tot samenwerking van St. Anthonis met de CGM organisatie vooralsnog af te wijzen. Wij vinden dat bovengenoemd standpunt van de drie colleges eerst besproken had moeten worden in de drie raden van Cuijk, Grave en Mill en St. Hubert.

Wij dragen het college op om het verzoek van St. Anthonis aan de raad voor te leggen. In de eerste vergadering van de nieuwe raad ( 22 april 2014) moet dit punt geagendeerd worden. Natuurlijk via de agendacommissie.


En gaat over tot de orde van de dag.


Ondertekening, naam en datum:
18/ 25 februari 2014

J.A.Leurs


P.C. Schuts- Pennings


Geen opmerkingen: