27 jan. 2014

Nog 51 dagen: financiële positie onder druk schrijft de provincie.


In een brief aan de gemeenteraad schrijft de provincie:
  • financiële positie staat onder druk.
  • de realisatie van ombuigingen brengt belangrijke risico's met zich mee.
  • bij de bezuinigingsmaatregelen ontbreekt de koppeling met het kwaliteitsnivo.
  • het is niet reëel om op voorhand een bezuiniging op wegen in te boeken.
  • er is in mindere mate rekening gehouden met eventuele dekkingstekorten op het project Wisseveld. De situatie omtrent dit project is onzeker en het valt niet uit te sluiten dat dit in de toekomst leidt tot aanvullende tekorten.

Geen opmerkingen: