16 jan. 2014

ARENA: Vuur en emotie in commissievergaderingNel Schuts.
Foto: VNG


Nel Schuts.
Structuurvisie Grave 2025

GRAVE - Even de Structuurvisie 2025 voorbereiden en in de raadsvergadering van 28 januari afhameren. Plannen voor ooit. Misschien komt er nog eens iets van. Niets om je druk over te maken. De praktijk in de commissievergadering Ruimte was echter totaal anders. De gemoederen liepen hoog op.


Liefst vijf sprekers hadden zich voor dit onderwerp gemeld. Opmerkelijk allemaal over de plannen voor het buitengebied. Velp, Escharen en Gassel. De plannen aldaar, vaak met een jarenlange voorgeschiedenis, stuitten op groot verzet van de inwoners. Bij Arena was vorige week aan de bel getrokken over het buitengebied van Velp. Reden om daar de schijnwerpers op te richten.

Landgoed De Hoge Mars
Vanuit het huis van Tom Ghijssen heb je een schitterend overzicht van de lage, lege vlakte. In de verte de torens van Klooster en Kerkjes. De Hertogwetering, die stroomt vanaf de Raam tot in Herpen, moet het gebied waterrijk maken, en trekt de nodige fauna aan. Een grijze reiger trekt zich sloom, maar koninklijk op, voor een vlucht in de ruimte. Op het wandelpad langs de wetering lopen jonge mensen met een kind, gevolgd door twee oudere mannen, wijzend naar verre vogels. Een schitterend gebied waar rust regeert, en de natuur zich ongehinderd kan ontwikkelen. Peter Toonen, lid van de vroegere klankbordgroep die zich intensief met dit gebied heeft bemoeid, haalt me uit mijn dromen: “En hier moet dan een landgoed worden gebouwd. Een kolossaal gebouw, met 36 appartementen. Tien meter hoog. Inmiddels is men al teruggegaan tot 12 appartementen. De destijds afgesproken doelstelling van een open. laag en leeg gebied, waarbij de zichtlijnen van de drie torens open moeten blijven, is blijkbaar vergeten.”

Wethouder Daandels
Verontrust, maar ook nieuwsgierig door het verhaal van Peter Toonen, bel ik wethouder Daandels: “We zijn verplicht om een structuurvisie te maken. Die geeft richtlijnen om het bestemmingsplan uit te werken. Het is niet meer dan een indicatie. Het geeft een beeld waar Grave naar toe wil. Alles wordt uiteindelijk aan de raad voorgelegd. Wat het Landgoed betreft, dat was nog niet klaar toen het Bestemmingsplan eind vorig jaar werd vastgesteld. Omdat het een groter project is, net als Visio, maken we daar een apart plan van. Het wordt een ruil tussen een Landgoed en 40 hectare landbouwgrond, waar wij weer mooie natuur van kunnen maken.”

Peter Toonen maakte gebruik van het spreekrecht: “Wat is er veranderd sinds 2010, dat de gemeente 180 graden is omgeslagen? Het buitengebied Oud Velp is aangewezen als beschermd gebied. In het Bestemmingsplan aangeduid als cultuur historisch vlak. Het aanleggen van bomen of struiken ontneemt al het zicht op de drie markante punten: het Klooster, het Kunstkerkje en het Capucijnerklooster. Ik begrijp niet waarom er nu wooneenheden moeten worden gebouwd, terwijl er elders in de gemeente, maar ook in Velp nog bouwmogelijkheden genoeg zijn. Bovendien staat er een voormalig Klooster dat eventueel verbouwd kan worden. De overheid wil zo weinig mogelijk nieuwe bouwplekken. Kennelijk zijn er belangen waarvan ik de achtergrond niet ken, die zwaarder wegen dan het algemeen belang, een rustige woonomgeving”.
Nel Schuts (Keerpunt 2010) ging er meteen op in. Zij heeft dit project al sinds 2009 gevolgd: “Er is destijds een zienswijze ingediend door de Klankbordgroep. Kan die zienswijze nog als zodanig worden behandeld?” Eric Daandels gaf een uitgebreid antwoord, met weer als belangrijkste argument dat de raad uiteindelijk ‘aan de knoppen’ draait. De beslissing neemt. “U bepaalt. Dit plan is niet in beton gegoten, het geeft slechts een richting aan. Tijden kunnen veranderen.”

'Hondenhokken'
Tussendoor bracht BVV-voorzitter Jan ten Broeke de bouw van de oorspronkelijk negen woningen in het gebied rond de Kerk ter sprake. Van negen waren het er drie geworden. ‘Bewoners Van Velp’ voelde zich enorm in de steek gelaten door de gemeente. Ten Broeke werd steeds bozer: “In plaats van negen woningen moeten we het doen met drie hondenhokken”. Hij vertelde over de ontwikkelaar die niet aan zijn verplichtingen had gedaan en de lakse houding van het gemeentebestuur. De sfeer werd er niet beter van. Nel Schuts probeerde nog maar eens een antwoord op haar vraag over het Landgoed te krijgen, maar kreeg hetzelfde antwoord als bij haar eerste poging. Ze probeerde het een derde maal: “Er ligt een zienswijze van 13 mei 2009. Nauwkeurig vastgesteld door het IPG (Integraal Gebiedsproject). We zullen die zienswijze telkens meenemen”. Als ze weer geen echt antwoord krijgt: “Ik geef het op.”
Henri Janssen hield namens inwoners van Escharen een vlammend betoog over het grootschalig bouwproject Hof van Esteren. Dit project voorziet in een woningaanbod van maar liefst 70 woningen. Uit onderzoeken blijkt dat Escharen vooral kleinschalig dient ‘in te breiden’.  De term ‘inbreiden’ deed daarmee zijn intrede in de Graafse politiek. Er werd ook nog gesproken over de Hoeve in Gassel. Vooral door de eigenaar zelf. Uiteindelijk werd het zo’n chaos van voorstellen, gedachten, visies, veranderingen, dat de situatie onhandelbaar werd. Harrie de Greeff (VVD) bracht, op zijn rustige manier, de oplossing: “Ik dring er bij alle fracties op aan hun punten en veranderingen samen te vatten in een amendement. Op die manier komen we er samen uit”. Opgelucht stemden alle fracties vóór.

Conclusie over het Landgoed? Ik heb niet één persoon gehoord die er voorstander van was. Mocht het toch nog in de Structuurvisie verschijnen, dan ga ik mee in de gedachte van Peter Toonen, dat er belangen zijn, waarvan ik de achtergrond niet ken.

Bron: Freddy Klooté in de ARENA

Geen opmerkingen: