30 jan. 2014

Nog 47 dagen: De Binnenvaartkrant schrijft over de Graafsche Scheepswerf.


Curator: 'Gemeente Grave aansprakelijk voor faillissement scheepswerf'
30-01-2014 14:29
In 1957 werd aan de Maaskade 28 in Grave de gelijknamige scheepswerf gevestigd. Alle vergunningen voor de uitoefening van het bedrijf ‘scheepswerf’ zijn voorhanden en stroken met de geldende bestemming. Als in 2012 de vraag naar 135-meter-schepen steeds groter wordt en het beeld voor de jaren daarna niet anders zal zijn, vraagt de werf om aanpassing van het bestemmingsplan waarin om onduidelijke reden nog steeds een historische maximale scheepslengte van 110 meter wordt genoemd.

Binnenskamers
Dit verzoek wordt op onwettelijke gronden terzijde geschoven door een op dat punt onbekwaam college van burgemeester en wethouders. Zij bezitten onvoldoende kennis van de regels voor besluitvorming van een bestemmingsplan. Vanuit die onkunde neemt het college binnenskamers zelfstandig een afwijzend besluit terwijl ze het verzoek om aanpassing ter beoordeling aan de gemeenteraad had moeten voorleggen.

 
Werknemers van Scheepswerf Grave demonstreerden tegen het dreigende faillissement. (foto Hans Heiligers)
Hoofdrolspelers burgemeester Haasjes en wethouder Daandels (CDA) krijgen niet alleen de landelijke media over zich heen maar ook FNV bondgenoten en de Metaalunie. Zelfs wethouder Daandels’ partijgenoot minister Maxime Verhagen pleit bij hem krachtig voor behoud van werkgelegenheid die ook Grave door de crisis stevig raakt.

Failliet
Ondanks dat de rechter ook formeel de vloer aanveegt met het college en een latere uitspraak van de Raad van State die op dezelfde lijn ligt, is het kwaad geschied. Het gedraai en getreuzel in het stadhuis hebben hun tol geëist. Opdrachtgevers voor nieuwbouw moeten zekerheid hebben voor het moment waarop een passagiersschip wordt opgeleverd en die zekerheid ontbreekt in Grave. De werf gaat failliet en ruim zestig werknemers moeten hun werkplezier en toekomst verwisselen voor een WW-uitkering.

Verhalen
Curator in het faillissement is mr. R.C.M. Michielsen van het kantoor Van Iersel Luchtman Advocaten in Den Bosch. Zijn kantoorgenoot mr. K.T.E. Huisman heeft thans de gemeente Grave aansprakelijk gesteld voor hun wanprestatie die het gevolg is van hun ‘onbevoegdelijk genomen besluit’. Wij lezen dat in de brief van de curator, die in ons bezit is. Daaruit blijkt dat hij voldoende gronden aanwezig acht om alle geleden en toekomstige schade op de gemeente Grave te verhalen. En dat die schade zeer groot is, hoeft volgens mr. Huisman niet te worden toegelicht. 
De hoofdrolspelers die zich aan een getuigenverhoor moeten onderwerpen: burgemeester Sjoukje Haasjes en wethouder Eric Daandels (foto Hans Heiligers)
Getuigenverhoor
Het binnenskamers houden van stukken die voor de gemeenteraad bestemd zijn, noopt de curator tot een aanstaand voorlopig getuigenverhoor van wethouder Eric Daandels, burgemeester Sjoukje Haasjes en gemeentesecretaris Rob Bransz. Daarmee moet duidelijkheid komen over hun handelwijze en beweegredenen. Is er uitsluitend sprake van onkunde of spelen er nog meer zaken?
Frappant is dat voor het getuigenverhoor eveneens het stedenbouwkundig bureau Pouderoyen B.V. uit Nijmegen wordt uitgenodigd. Dat kreeg van de gemeente Grave opdracht voor een herziening van alle bestemmingsplannen die ook de omgeving van de scheepswerf en de waarde van het stadsgezicht van Grave raken. Graafs Keerpunt 2010 gemeenteraadslid Jacques Leurs schreef al eerder op zijn website ‘dat bepaalde krachten in de gemeente de werf weg wilden hebben omdat die droomden van een mooie boulevard langs de Maaskade’.

(Hans Heiligers)

Geen opmerkingen: