5 jan. 2014

Commentaar van de lijsttrekker 1: Reacties op uitspraken gedaan door 4 burgemeesters uit het Land van Cuijk in hun nieuwsjaarstoespraken.

Marleen Sijbers uit Sint Anthonis
hield geen nieuwjaarsrede. 
Burgemeester Hillenaar neemt het defilé af
tijdens de doortocht van de Vierdaagse in Cuijk. 


In de Gelderlander wordt geciteerd uit zijn speech:
"Een volk van tevreden mopperkonten, n"olen draagt bij aan het levensgeluk"

"Als bestuurders gebruiken we een en dezelfde organisatie. Een grotere club met meer kwaliteit, minder kwetsbaarheid, minder kosten".

P.S. Keerpunt 2010 wil aan de kiezers van Escharen, Gassel, Grave en Velp vragen of de volgende stap naar een fusie nu of later gezet moet worden.
Onze Graafse burgemeester Lex Roolvink is hier te zien tijdens het raadsledenuitstapje  naar de Waterzuivering in Haps.

In de Gelderlander de volgende citaten:

"Het samengaan van de drie ambtenarenkorpsen van Cuijk, Grave en Mill met behoud van drie gemeentebesturen, ligt landelijk onder het vergrootglas."

"Dit gekozen model worden vanuit de provincie en andere delen van Nederland met belangstelling gevolgd."

"Uit ervaring weet ik dat dergelijke processen - mede gezien de vaak aanwezige bestuurlijke gevoeligheid - op een zorgvuldige wijze tot ontwikkeling moeten komen."

P.S. Keerpunt 2010 had graag een uitspraak over de bestuurlijke toekomst van Grave via een referendum, tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen, willen krijgen . Maar dat was voor  de Graafse politieke partijen een Maasbrug/Raambrug te ver. Alleen onze collega oppositiepartij VPGrave steunde ons.
Antoine Walraven uit Mill hield zijn eerste nieuwjaarsrede.

Ook van hem enkele citaten uit de Gelderlander:


"In deze tijd moet je je buurgemeente niet als concurrent zien, maar als partner."

"Ons speerpunt: verplaatsing van taken van Den Haag naar Mill"

P.S. Keerpunt 2010 wil i.v.m. de overheveling van drie belangrijke taken van het Rijk naar de gemeenten in 2015 ook de fusie snel ter hand nemen. Alle deskundigen roepen in koor dat kleine gemeenten deze klus niet aan kunnen. We willen het zover niet laten komen! Hopelijk een meerderheid van het Graafse kiezersvolk ook niet.
Karel van Soest uit Boxmeer sprak behartenswaardige woorden.
De Gelderlander ontlokte ook Karel nu weer 
interessante ontboezemingen:

"Nieuwe raadsleden moeten er zich van bewust zijn dat gemeenten veel extra taken op hun bord krijgen."

"Die raadsleden zullen meer kwaliteit dan ooi moeten hebben".

"Met de overheveling van een deel van de AWBZ naar de WMO, de jeugdzorg en de Participatiewet  krijgen de gemeenten het de komende jaren behoorlijk voor hun kiezen."

"Met het oog op de komende verkiezingen wil ik erop wijzen dat deze vernieuwingen ook leiden, zelfs moeten leiden, tot het bezitten van meer kennis en het dragen van grotere verantwoordelijkheid  van de nieuw te kiezen raad".

"De raden van Boxmeer en Sint Anthonis krijgen in februari een definitief standpunt over de vorming van een ambtelijke organisatie."

P.S. Bij Keerpunt 2010 zijn we al lang bezig om ons voor te bereiden op de grote veranderingen die er aan zitten te komen. Menig congres, bijeenkomst werd al bezocht. Donderdag is er er weer een bijeenkomst in Amersfoort waar de lijsttrekker naar toe gaat. "Een goede raad is op haar toekomst voorbereid": is ons adagio. Ook bij het samenstellen van de lijst hebben we hier terdege rekening mee gehouden. We zijn heel blij met Hennie Bongers die veel kennis over deze zaken heeft.

Verder kan na de ambtelijke fusie meteen doorgepakt worden en een grote gemeente Land van Cuijk (of andere naam bijv. Maasland) worden gevormd!

En dan nog dit: je zult maar in de raad van Boxmeer zitten!!!

P.S. Nieuwsuur gezien over landelijk probleem om goede kandidaten voor de raad te vinden!

Geen opmerkingen: