23 jan. 2014

Nog 54 dagen: onze strategie en onze campagne verder door twee deskundigen uitgediept.

Start campagne raadsverkiezingen Keerpunt 2010


Erik van Bruggen en Kay van de Linde snijden de taart met 15 (raadszetelpunten) aan. Naast de gasten staan Frank Stoffer, Jacques Leurs en Nel Schuts. Ben Litjens was nog aan het werk en schoof later aan. Hennie Bongers was naar Utrecht waar zijn dochter een presentatie op de opleiding moest verzorgen. Onze Gasselse vertegenwoordiger Theo Jacobs had ook andere verplichtingen.Deze twee "tegenpolen" hadden hun aanbod op Serious Request Marktplaats gezet. De lijsttrekker Jacques Leurs werd getipt door zoon Koen over dit aanbod. Door regelmatig het bod te verhogen werd het eindbod niet meer verhoogd. Deze actie werd betaald uit de eigen portemonnee van de campagneleider indachtig het sympathieke doel heiligt de middelen! Beter hier aan besteden dan vuurwerk, staatsloterijloten of andere eindejaarsloten.


Later zult U wellicht merken hoe wij klaargestoomd en gemotiveerd zijn om een mooie kiezersuitslag te halen waardoor echt regeren mogelijk wordt.


Reactie op publicaties op Grave Kiest!


Bakens


Politici van Grave, als het je menens is dat onze toekomst jullie ter harte gaat en, even belangrijk, dat wij als kiezers jullie daarin serieus moeten nemen, is het de hoogste tijd de bakens te verzetten en te gaan doen wat van politici verwacht mag worden: je beleid uitleggen en verantwoorden in volle openbaarheid. ‘Grave kiest’ verwacht van jullie niet minder dan dat! 

In een normale democratische politieke situatie zou het ondenkbaar zijn om jullie op zo hoge toon aan te moeten spreken. Het is een paardenmiddel om aan te geven dat het zo echt niet langer kan. De burgers en de kiezers verwachten dat jullie per ommegaande laten zien echte politici te (willen) zijn en niet de politieke angsthazen die we tot nu toe in onze raadszaal (niet) hebben zien opereren. Gooi die luiken open, als dat tenminste kan, of kruip zelf uit die marmeren schulp en haal de politieke peterselie uit je oren. Aan het eind is de kiezer de baas, tenslotte, en hebben jullie er voor getekend namens ons te besturen. Mooier valt het niet te maken. 
       
© Ben Bongaards

Keerpunt 2010 kiest er voor om eerst het programma aan de leden voor te leggen. Dat kan bij Grave Kiest bekend zijn. 

We zijn ook niet betrokken geweest bij de oprichting van Grave  Kiest en trekken ons eigen communicatieplan. 

Grave Kiest mag zoveel knippen en plakken  (met bronvermelding) van mijn weblog als het wil. 

Op het gevaar af een boze email te krijgen heb ik toch een gedeelte van Ben's bijdrage geplaatst. Ik had dit eerst schriftelijk moeten vragen.!!! 

Als onze kandidatenlijst en verkiezingsprogramma gereed zijn sturen we dat per omgaande email toe. 

Tenslotte:

Ook ben ik momenteel een druk bezet mantelzorger van Sophie Zuidema die geruime tijd moet revalideren na een forse beroerte. Dus even prioriteit aan belangrijkere zaken. Ik vraag daarvoor begrip.


Geen opmerkingen: