13 dec. 2013

Succesvol overleg van portefeuillehouder handhaving enz, Lex Roolvink, met Horeca Nederland, Horeca Grave en besturen tennisverenigingen.


Enkele citaten uit dit overleg:

Structureel overleg gemeente, horeca en Koninklijke Horeca Nederland

     Vanuit Koninklijke Horeca Nederland wordt aangegeven dat het wenselijk is om structureel met horeca Grave, de gemeente en Koninklijke Horeca Nederland te overleggen. De portefeuillehouder staat zeer positief tegenover de opmerking van de Koninklijke Horeca Nederland en staat open voor een structureel overleg met de partijen


Overleg vertegenwoordigers tennisverenigingen


Op donderdag 12 december 2013, 16:30 uur heeft er een overleg plaatsgevonden met enkele vertegenwoordigers van de tennisverenigingen. Hierbij waren de volgende personen aanwezig: dhr. Jans (tennisvereniging Esteren), dhr. De Veer (tennisvereniging THOS), dhr. Van de Wiel (tennisvereniging Gassel), portefeuillehouder L. Roolvink en mevr. Stortelder (Beleidsmedewerkster Veiligheidsbureau, gemeente Grave).

Zoals in de commissievergadering reeds is aangegeven door de vertegenwoordigers van de tennisverenigingen zijn de voorgestelde schenktijden niet toereikend voor tennisverenigingen tijdens toernooien en kampioenschappen. Zij geven hierbij aan dat in sommige gevallen de laatste wedstrijd om 01:30 uur eindigt. De tennisverenigingen verzoeken de gemeente om rekening te houden met de toernooien en kampioenschappen, en hiervoor in de beleidsregel een bepaling op te nemen.

Tijdens het overleg is als mogelijkheid geopperd om de beleidsregel, artikel 3 uit te breiden met de volgende bepalingen:
- Naast de onder lid 1, 2 en 3 genoemde ontheffingen kan een ontheffing van artikel 2:34b verleend worden voor tennisverenigingen tijdens toernooien en clubkampioenschappen die onder auspiciën staan van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB).

Resumerend kan hier worden gesteld dat aan de bezwaren van de tennisverenigingen tegemoet kan worden gekomen door aanpassing van de beleidsregel zoals hierboven omschreven.

Geen opmerkingen: