19 dec. 2013

Bisschop geeft kerkbestuur ruimte: Nieuwe situatie, nieuwe ronde voor de Gasselse kerk.


BISSCHOP GEEFT KERKBESTUUR RUIMTE: VERKOOP KERK GASSEL VAN DE BAAN

Het kerkbestuur ziet vooralsnog af van de verkoop van de st.-Jan de Doperkerk van Gassel. Bisschop Hurkmans van ’s-Hertogenbosch heeft toestemming gegeven om slechts de pastorie met de omliggende grond van de hand te doen. Vice-voorzitter Alex van Megen van de st.-Elisabethparochie heeft dat woensdagavond in de Gasselse kerk bekendgemaakt. 

Bisdom: pastorie mét kerk te koop

Toen het kerkbestuur in 2011 liet weten de pastorie van Gassel af te willen stoten, deelde het bisdom mee dat de pastorie, de kerk en de grond naast en achter de kerk, als één project in de markt moest worden gezet. Het idee was dat een kerk beter te verkopen zou zijn met de omliggende bezittingen (uitgezonderd het kerkhof).

Biedingen bestudeerd

Er is door een aantal projectontwikkelaars geboden op de pastorie, omliggende tuin en kerk van Gassel. Deze biedingen zijn zowel door het bisdom als het kerkbestuur bestudeerd. N.a.v. de inhoud van de biedingen heeft de parochie vervolgens de bisschop gevraagd de kerk vooralsnog buiten beschouwing te laten. Monseigneur Hurkmans heeft daarmee inmiddels ingestemd. Over de precieze inhoud van deze biedingen kunnen om begrijpelijke redenen geen mededelingen gedaan worden.

Nieuwe situatie, nieuwe ronde


Deze koerswijziging van Den Bosch is aanleiding geweest om de makelaars en projectontwikkelaars die het oorspronkelijke bidbook ontvangen hebben de kans te geven een (nieuw) bod uit te brengen: de pastorie en de tuin. Niet op de kerk.

Knokken voor de kerk


De kerken van onze parochie zijn goed onderhouden, maar peperduur. Dat geldt ook voor de st.-Jan. De verkoop van het godshuis is uitgesteld, dus op termijn niet van de baan. Het is knokken voor de kerken, het is nu of nooit. De verantwoordelijkheid voor het overeind houden van de kerk van Gassel ligt uiteindelijk in Gassel; zoals Escharen verantwoordelijk is voor de st.-Lambertuskerk, Velp voor de st.-Vincentiuskerk en Grave voor de dom.

Kerk is van de mensen!


Het kerkbestuur is blij dat de Gasselse kerk voorlopig niet van eigenaar verandert. Dat geeft de parochianen uit Escharen, Gassel en Velp tijd en ruimte om samen met het bestuur na te denken over de toekomst van de geloofsgemeenschap in het algemeen en van het eigen kerkgebouw in het bijzonder. Het bestuur zet daarvoor in 2014 lijnen uit.

Samenwerking met maatschappelijke organisaties


Het kerkbestuur zoekt nadrukkelijk samenwerking met maatschappelijke organisaties. Zo heeft het Velps Heem en de heemkundekring van Escharen (in oprichting) onderdak in de dorpskerk kunnen aanbieden.

KEERPUNT 2010

P.S. Complimenten aan het kerkbestuur met dit succes! Volhouden en gauw gaan bouwen en restaureren. Mooi vooruitzicht voor Gassel en heel de parochie. Wat een bezoek aan de nieuwe paus al niet kan bewerkstelligen!!

Geen opmerkingen: