19 dec. 2013

Nettorama wil verplaatst worden. Nieuwbouw op voormalig Maertens terrein.

Er is een verzoek met tekeningen voor vooroverleg ontvangen m.b.t. de verplaatsing van de Nettorama (thans gevestigd aan de Arnoud van Gelderweg 87 te Grave) naar het perceel Koninginnedijk 24 te Grave. Bij het verzoek is tevens een effectenanalyse gevoegd. In onze vergadering van 3 december jl. hebben wij een besluit genomen op het verzoek. Graag willen wij u hierover informeren.

Bron: raadsledennieuwsbrief

Geen opmerkingen: