12 dec. 2013

Ingelaste interpellatie over rapport Identiteit Land van Cuijk en problematiek rondom de V.V.V.

Jacques,
Vanavond is in de agendacommissie besloten, dat aan de raadsagenda van a.s. dinsdag wordt toegevoegd: interpellatie m.b.t.  het rapport De identiteit Land van Cuijk en de problematiek rondom de V.V.V.

Nel Schuts; plaatsvervangend lid Keerpunt 2010 in de agendacommissie.

Geen opmerkingen: