16 dec. 2013

Interpellatiedebat over: herbestemming Historisch Stadhuis, de identiteit van het Land van Cuijk en is er nog leven na de VVV?

Dinsdagavond vindt er een ingelast interpellatiedebat plaats naar aanleiding van  een aantal besluiten en nieuwe informatie.


  • Op 12 november heeft de raad een besluit genomen over de toekomst van het verbouwde Historisch Stadhuis. De VVV of haar opvolger, een toeristisch informatiepunt, zou de benedenverdieping gaan bemensen en verhuizen van de Rogstraat naar de Hoofdwagt/Markt.
  • Op 4 december ontving de raad en het college een brief namens het team VVV Grave. Geen faciliteiten meer dan een Land van  Cuijkvlag, een tafel en een paar stoelen. Geen telefoon- en internetverbinding en computer. Het gehele team voelt zich in dit uitgeklede concept niet thuis. Per 31 december wordt de dienstverlening beëindigd. Bedankt voor de ondersteuning de afgelopen 37 jaar.
  • Op 10 december sprak Marcel Grotenhuis, op persoonlijke titel, in de commissie Inwoners en Bestuur de leden toe: Grave toerisme hoog in het vaandel ??? Het is over!! Het is voorbij!!! Ja men hoort het goed, ik heb het over de VVV. Tientallen jaren met enorm veel plezier en veel enthousiasme proberen het historisch stadje Grave, met en via de toerist, op de kaart te zetten. Hiervan mocht ook ik deel uit maken, wordt teniet gedaan. Naast de informatieverstrekking had men ook nog een stukje verkoop in de vorm van een stadswandeling, bonnen, puzzeltochten door het prachtige stadje Grave enz. Dit was samen met de informatie verstrekking de kers op de taart die het compleet maakte!! Welnu de gemeente besloot dat voor het tweede deel (verkoop) geen geld was of men had het er niet voor over. ...Helaas eindig ik een beetje cynisch: Toerisme en Grave Raad van  Grave ontzettend bedankt. (Ingekort)
  • Op 10 december kreeg ik De identiteit van het Land van Cuijk , door  wethouder Gerard Adams als intern stuk genoemde document, toevallig onder ogen.  Enkele citaten: neem de tijd, werk planmatig en communiceer dit. Combineer bestaande initiatieven. De vrijwilligers zijn goud waard. Deze vrijwilligers moeten goed begeleid worden en getraind worden. Op bestuurlijk niveau: elke gemeente spreekt uit dat zij bereid zijn het toeristisch concept uit te breiden. Voor de toerist meer duidelijkheid verschaffen door bestuurlijk een Land van Cuijk te creëren. Training en ontwikkeling van vrijwilligers. Een vast bedrag per inwoner. Hanteer het concept voor minimaal zeven jaar. Sleutelproject: goede vrijwilligersorganisatie. watersportplannen van Grave. De vrijwilliger vervult een sleutelpositie. Van gemeentewege is het noodzakelijk een proceseigenaar te benoemen. Elke gemeente is nog zeer sterk gericht op de promotie van producten van de eigen gemeente en minder op de beleving Land van  Cuijk. Men kan zich afvragen of het correct en/of wenselijk is de verantwoordelijkheden voor de marketing voor een regionale groeisector, bij vrijwilligers neer te leggen.
  • Onder het kopje Van samenwerking naar eenwording las ik tot mijn genoegen (inclusief een plaatsnaambord Grave gem. Land van Cuijk): Momenteel wordt samengewerkt door de gemeenten Cuijk, Grave en Mill. Het toeristisch product zal veel baat hebben bij een bestuurlijke en ambtelijke organisatie voor het hele Land van Cuijk. Zo kunnen de beste elementen van de verschillende gemeenten worden samengevoegd tot een sterke entiteit.
  • Op 12 december kreeg ik een overzicht van alle overleggen en nieuwsbrieven.
  • Op 16 december kreeg ik dankzij Theo Reijnen (TROTS) een powerpointpresentatie onder ogen van de Sint Anthonius bijeenkomst.
  • Nu bereid ik me voor op onze inbreng morgen. Vanavond nog enkele telefoontjes plegen.
  •  Wethouder Gerard Adams kan dankzij de toegestuurde vragen en de vragen die ik ook al in de commissievergadering stelde zijn verdediging opstellen. Geen opmerkingen: