18 dec. 2013

Fractie Frank Stoffer schrijft: knapzakken inzamelen in Grave!


In de algemene beschouwingen schreef de fractie Frank Stoffer:

‘Weer drie gratis afvalsoorten bij milieustraat Haps inleveren’ Zo luidde de titel van een bericht van de RMB in april. De boodschap is natuurlijk mooi, hoe meer men recyclet, hoe lager de lasten voor de burger. Steeds meer mensen kopen allerlei producten via webwinkels. Die worden opgestuurd in kartonnen dozen, gevuld met piepschuim. Volgens het RMB is piepschuim, ofwel EPS, is een hoogwaardig kunststofschuim dat heel geschikt is voor recycling. Het wordt gebruik als verpakkingsmateriaal en als bouwisolatie en gebruikt piepschuim kan goed verwerkt worden tot nieuw piepschuim. Omdat het niet samen met andere kunststof wordt ingezameld, leveren veel mensen het in via de tariefzak. Dat is eigenlijk niet slim. Het RMB biedt burgers de mogelijkheid om het spul, in speciale zogenaamde knapzakken, op de milieustraat in Haps in te leveren. Het zou heel handig zijn om ook in Grave zo’n inzamelpunt in te richten. Iedere zaterdag is onze eigen mini-milieustraat open. Is het college het met de fractie Frank Stoffer eens dat het een goed idee is om het RMB opdracht geven om ook hier een inzamelpunt voor piepschuim in te stellen?

De reactie van het college was zeer kort; de kosten wegen niet op tegen de baten.

De fractie Frank Stoffer neem met dit antwoord geen genoegen. Frank Stoffer wil van de wethouder weten wat de baten en lasten, voor het ophangen van een knapzak bij de mini-milieustraat in Velp, zijn.

Geen opmerkingen: