11 jan. 2017

Vandaag meerdere keren bekeken!!!! Oud bericht uit 2012 dat nog steeds actueel is. Aanbieding profielschets aan de commissaris van de Koningin.


Afgelopen vrijdag heeft de Commissaris van de Koningin de profielschets van de Graafse raad in ontvangst genomen. Bij het agendapunt vragen en opmerkingen plaatste mevr. Nel Schuts de volgende opmerkingen.
Ze deed dat nadrukkelijk op persoonlijke titel; niet ongebruikelijk in Grave.Ze wilde drie zaken onder de aandacht brengen:


1. Betreurt dat de inwoners buitenspel gezet zijn bij het vaststellen door de raad van deze profielschets. Het is een "Polderprofielschets" zonder inbreng van de "polderbewoners". We betreuren dat bijzonder.
2. Wat zijn de gevolgen van het onderzoek door de commissie Krachtig Bestuur voor de toekomst van Grave en de regio? Standpunten van het college en collega-raadsleden zijn nog onbekend. Kan de voorzitter van het college van gedeputeerden van Noord-Brabant ook zijn visie geven? Het rapport is recent aangeboden aan het college.
3. Ik denk dat we een "stand-still" in de voortgang van deze benoemingsprocedure moeten instellen omdat het landelijke politieke landschap sinds het vertrek van burgemeester Wilma Delissen aanzienlijk is veranderd. We kunnen dat gerust doen omdat we in de persoon van de waarnemend burgemeester Sjoukje Haasjes een prima vervangster hebben die zich keihard inzet voor de Graafse Zaak. Als duidelijk is hoe het nieuwe kabinet naar schaalvergroting van gemeenten kijkt pakken we de draad weer op.!!! Een bijkomend voordeel is dan ook:
De burgers kunnen we er dan ook nog bij vertrekken.
Via de website van de Gemeente Grave kunt U het hele verslag terughoren.

Geen opmerkingen: